Sporazumi o saradnji sa…

Oikos institut zaključio sporazum o saradnji sa Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach i Techincal University od Gabrovo Sporazum o saradnji između između Oikos instituta i Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, potpisali su prof. dr Zoran Mastilo, direktor Oikos instituta, i dr Jan Telus rektor Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Sporazum o saradnji između između Oikos instituta i Technical University Gabrovo,

Read more

Održan III internacionalni simpozijum Nova ekonomija

            ODRŽAN III INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA: STRATEGIJA RAZVOJA REALNOG SEKTORA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE Dana 30. i 31.10.2015. godine, održan je treći Međunarodni naučni simpozijum Oikos Instituta na temu Strategija razvoja realnog sektora u uslovima globalne ekonomske i finansijske krize (Development strategy of real sector in times of global financial and

Read more

Poziv za IV internacionalni simpozijum Nova ekonomija

IV internacionalni simpozijum NOVA EKONOMIJA PRODUŽETAK GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE ILI PRIJETEĆA NOVA RECESIJA S obzirom na aktuelnost problematike ekonomske i finansijske krize, Oikos institut iz Bijeljine, 26. i 27. maja 2016. godine, organzuje IV internacionalni simpozijum na temu: NOVA EKONOMIJA 2016: Produžetak globalne ekonomske i finansijske krize ili prijeteća nova recesija Cilj Simpozijuma je sagledavanje fenomena ekonomske i

Read more

Održan IV internacionalni simpozijum Nova ekonomija

            ODRŽAN IV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA PRODUŽETAK GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE ILI PRIJETEĆA NOVA RECESIJA   Četvrti Međunarodni naučni simpozijum Oikos Instituta na temu: Nova ekonomija: Produžetak globalne ekonomske i finansijske krize ili prijeteća nova recesija (The new economy: Extension of the global economic and financial crisis and threatening new recession) održan je 26 i

Read more
1 7 8 9