Svjetski priznat sistem za provjeru originalnosti radova

slajd006

Pozivamo autore i institucionalne korisnike knjiga, monografija, doktorskih disertacija, magistarskih, master i svih drugih radova da kod nas provjere orginalnost. Uz našu pomoć možete utvrditi procenat plagiranja koje sadrži bilo koji tekst. Uz pomoć ovog sistema može se utvrditi plagiranje samo onih djela koja su u elektronskoj formi dostupna na internetu.Sadržaji koja nisu u tom statusu za ovaj sistem su

Read more

POZIV ZA V INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA

poziv_2017

 Oikos Institut – Istraživački centar iz Bijeljine (organizator) i Imperial Consortium of Research and Development, P.O Box:116974 Dubai, United Arab Emirates (suorganizator), Some previously arranged events here: http://imperialconference.com http://icseca.webs.com/ http://cpmf15.webs.com/ http://biocomp.webs.com/ http://smicconf.webs.com/ http://eeeconf.webs.com/ http://confs.naturalspublishing.com/icpas2017/ http://hssdconf.webs.com/ zajedno organizuju dana 09.juna 2017 godine iz ciklusa Nove ekonomije V tradicionalni naučni skup na temu:   “Savremeno poslovanje i digitalni razvoj“ Osnovni cilj simpozijuma

Read more

POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA ECONOMICS BR. (8) JUNI, 2017. GODINE

header

  Radove za časopis Economics br. (8) jun 2017. godine, autori mogu dostavljati do 25. aprila, 2017. godine. Radove treba dostavljati na email novi.economics.institut@gmail.com dvojezično (srpska i engleska varijanta) u skladu sa tehničkim upustvom koje propisuje ovaj časopis. Molimo autore da uredno popune obrazac prijave i odgovarajuću izjavu. Svi potrebni obrasci nalaze se na sajtu Instituta. Obrasci za prijavu

Read more

Zaključeno prikupljanje radova za časopis Economics br. 7

cropped-header.png

Časopis Economics br. 7 izlazi u svom redovnom terminu tj. do 31.12.2016. godine. Za ovaj broj ukupno je prijavljeno (8) osam radova iz ekonomske teorije i analize za koji su radove pisali eminentni profesori iz četri zemlje (Franucska, Bugarska, Crna Gora i BiH). Kroz ovaj broj časopisa predstavićemo i novi dizajn korice koji je usklađen sa nacrtom pravilnika o publikovanju

Read more

Nivo penzija u bivšim Jugoslovenskim republikama

logo

Nivo penzija u bivšim Jugoslovenskim republikama Graficki predstavljeno to izgleda ovako: Ako se ovo poredi sa Evropskim državama onda se vidi da su prosječne plate i penzije veće i do deset puta u evropskim državama nego u balkanskim. Prema zvaničnim podacima državnih institucija, u Francuskoj prosječna plata iznosi 2041 evro, a prosječna penzija u toj zemlji iznosi oko 1120 evra.

Read more

Makroekonomija Republike Srpske

logo

Makroekonomija Republike Srpske   O REPUBLICI SRPSKOJ Površina: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Glavni grad: Glavni grad RS je Istočno Sarajevo, a najveći grad Banja Luka, koja sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja   administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske. Stanovništvo (2011. godina, procjena): 1.429.668 Službeni jezik: srpski, bošnjački, hrvatski Službeno pismo: ćirilica, latinica Valuta: Konvertibilna Marka (KM),

Read more

I internacionalni naučni simpozijum

ne

I internacionalni naučni skup “Uloga i značaj nove ekonomije” PROGRAM RADA SIMPOZIJUMA 08:30-09:30 Dolazak i registracija učesnika 09:30-11:00 Plenarna sekcija 1) Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-Metalurški fakultet Beograd NOVA EKONOMIJA I DRUŠTVO ZASNOVANO NA ZNANJU U SVJETLU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA 2) Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka PROBLEMI I IZAZOVI NA PUTU EKONOMSKOG OPORAVKA 3) Doc. dr Zoran

Read more
1 7 8 9 10 11