Pregled dosadašnjeg rada časopisa “ECONOMICS”

economics_8_mainpage

Poštovani posjetioci našeg sajta, dragi prijatelji; Želimo Vam se zahvaliti što pratite naš sajt, što redovno konzumirate naše vijesti. Mi imamo šta plasirati široj javnosti, a pogotovo vijest da je do sada publikovano osam (8) brojeva časopisa Economics. (printana i elektronska verzija) S pravom možemo se pohvaliti, da naš časopis spada u red najboljih časopisa iz Ekonomske teorije i analize,

Read more

POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA ECONOMICS BROJ 9, DECEMBAR 2017

poziv_autorima_br9a

Radove za časopis Economics br. (9) Decembar 2017. godine, autori mogu dostavljati do 01. Novembra, 2017. godine. Radove treba dostavljati na email novi.economics.institut@gmail.com dvojezično (srpska i engleska varijanta) u skladu sa tehničkim upustvom koje propisuje ovaj časopis. Molimo autore da uredno popune obrazac prijave i odgovarajuću izjavu. Svi potrebni obrasci nalaze se na sajtu Instituta. Obrasci za prijavu

Read more

ECONOMICS, BROJ 8

economics_8_mainpage

ECONOMICS, BROJ 8 – GODINA 5, BROJ 1, JUNI 2017. IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijeljina ZA IZDAVAČA Prof. dr Zoran Mastilo Direktor GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić UREDNIK Radmila Petrović Ana Pantić UREDNIŠTVO BIH: Šefkija dr Berberović, emeritus; Kadrija dr Hodžic; Branko dr Krsmanović; Aleksandra dr Stojanović; Marko dr Šarčević; Goran dr Popović; Hamid dr Alibašić; Nikola dr Gluhović;

Read more

Lista recenzenata za časopis – Volume 5, Number 1

Economic theory and analysis journal would like to acknowledge the following reviewers for their assistance with peer review of manuscripts for this issue. Many authors, regardless of whether Economic publishes their work, appreciate the helpful feedback provided by the reviewers. Their comments and suggestions were of great help to the authors in improving the quality of their papers. Each of

Read more

ODRŽAN V INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA 2017 – “Savremeno poslovanje i digitalni razvoj”

Roll_UP.cdr

ODRŽAN V  INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA 2017: “Savremeno poslovanje i digitalni razvoj” Naučni simpozijum Oikos instituta- Istraživački centar iz Bijeljine,(organizator) i   Imperial Consortium of Research and Development, P.O Box:116974 Dubai, United Arab Emirates (suorganizator), Održan 9.06.2017. godine, na temu: “Savremeno poslovanje i digitalni razvoj” (Modern Business and digital development)  u prostorijama Oikos instituta u Bijeljini, u skladu sa ustaljenom procedurom

Read more
1 2 3 4 5 8