PRVA KATEGORIJA ZA ČASOPIS ECONOMICS

header

Na zahtjev Redakcionog odbora časopisa “Economics”, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, u decembru 2014. godine, izvršilo je rangiranje časopisa “Economics”. Prema objavljenoj konačnoj rang listi časopis “Economics”, svrstan u prvu kategoriju časopisa u Republici Srpskoj sa osvojenih 27 od mogućih 30 bodova. Detaljniji izvještaj o kategorizaciji časopisa “Economisc”, od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske mozete pogledati OVDE.

Read more

ECONOMICS, BROJ 4 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 4. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 20.04.2015. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehnički uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. U

Read more

ECONOMICS, BROJ 3 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 3. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 01.12.2014. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. Časopis

Read more

ECONOMICS, BROJ 2 – ZAKLJUČEN POZIV ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Dana 01.04.2104. godine, zaključen je poziv autorima za slanje naučnih radova za drugi broj časopisa Economics. Svi naučni radovi koji su pristigli u naučnu redakciju časopisa Economic će se pregledati, lektorisati i recenzirati u periodu od 02.04. do 15.04.2014. godine, a u periodu od 16.04. do 30.04.2014. godine, samo oni radovi koji prođu anonimno recenziranje od strane kompetentnih recenzenata, pripremiće

Read more

ECONOMICS, BROJ 2 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 2. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 31.03.2014. godine, putem e-mail-a radovi.economics@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. U

Read more

ECONOMICS, br.1 – ZAKLJUČEN POZIV ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Dana 01.10.2103. godine, zaključen je poziv autorima za slanje naučnih radova za prvi broj časopisa “Economics”. Svi naučni radovi koji su pristigli u naučnu redakciju časopisa “Economic” će se pregledati, lektorisati i recenzirati u periodu od 2.10. do 15.10.2013. godine, a u periodu od 16.10. do 31.10.2013. godine, samo oni radovi koji prođu anonimno recenziranje od strane kompetentnih recenzenata, pripremiće

Read more

ECONOMICS, br.1 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 1. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 01.10.2013. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. U

Read more
1 2