ECONOMICS, BROJ 2 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 2. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 31.03.2014. godine, putem e-mail-a radovi.economics@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. U

Read more

ECONOMICS, br.1 – ZAKLJUČEN POZIV ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Dana 01.10.2103. godine, zaključen je poziv autorima za slanje naučnih radova za prvi broj časopisa “Economics”. Svi naučni radovi koji su pristigli u naučnu redakciju časopisa “Economic” će se pregledati, lektorisati i recenzirati u periodu od 2.10. do 15.10.2013. godine, a u periodu od 16.10. do 31.10.2013. godine, samo oni radovi koji prođu anonimno recenziranje od strane kompetentnih recenzenata, pripremiće

Read more

ECONOMICS, br.1 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 1. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 01.10.2013. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. U

Read more
1 2